آموزش زبان عربی

 

کتاب های آموزش عربی

 

مکالمه عربی ویژه سفرهای زیارتی

آموزش زبان گفتاری سوریه و لبنان

الحوارات، مکالمه عربی(5 جلد)

العربیه المعاصره فی التحدث و الماحدثه

المحاورات الیومیه فی موسم الحج


فیلم آموزش عربی

 

آموزش مکالمه عربی براساس کتاب العربیه المعاصره، دکتر حسن حکیم


آموزش صوتی عربی

 

آموزش صوتی مکالمه عربی 


 
نظرات کاربران